Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący - Tomasz Sidor

Z-ca przewodniczącego - Małgorzata Mączkowska- Jasińska

Skarbnik - Aleksandra Parossa

Sekretarz - Dagmara Wieczorek

Komisja Rewizyjna:

    Kontakt: 

    Składka na Radę Rodziców wynosi :  60zł / miesięcznie

    Konto Rady Rodziców: 34 1240 5400 1111 0010 5629 5178 PEKAO O. w Gdańsku ul. Ogarna 116

    Prosimy w tytule wpłaty wpisać : grupa, nazwisko i imię dziecka, za jaki okres jest wpłata