Nauczyciele i opiekuni:.

 • pani Aga
 • pani Basia
 • pani Asia – woźna oddziałowa

pszczolki-2.jpg

 W miesiącu CZERWIEC:

dzieci.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. DZIEŃ DZIECKA
 2. WAKACJE TUŻ-TUŻ
 3. KOLORY LATA
 4. DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE

Treści programowe:

 • Rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Rozróżnianie i określanie emocji. Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Uświadamianie roli przyjaźni w życiu człowieka; wyrażanie radości z możliwości wspólnego spędzania czasu z najbliższymi. Kształtowanie wiedzy na temat praw dziecka
 • Poszerzanie wiedzy na temat ludzi z różnych stron świata.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie.
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących zabaw z różnych stron świata;
 • Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i gry na instrumentach perkusyjnych. Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; budzenie zainteresowania czytaniem. Doskonalenie umiejętności językowych.
 • Kształtowanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowo-plastycznej.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: przeliczania w zakresie 10, stosowania liczebników porządkowych, porównywania długości mierzonych umowną miarką.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania figur geometrycznych z innych materiałów.
 • Doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (jeziora i ich mieszkańcy, zjawisko występowania tęczy).
 • Podawanie nazw elementów charakterystycznych dla krajobrazu górskiego.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego w trakcie układania i opowiadania historyjki obrazkowej. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski h.
 • Poszerzanie wiedzy związanej ze sposobami letniego wypoczynku (np. nad rzeką, na biwaku, przy ognisku). Wdrażanie do pomagania w pracach ogrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
 • kształtowanie umiejętności prezentowania zdolności aktorskich przed dużą publicznością.

Z kalendarza

04.06. - Wycieczka autokarowa do Kiełpina „Agroturystyka u Rychterów”

06.06 . - Przedstawienie Kółka Teatralnego- „Smok czy smog” 14.20            

07.06.  - Festyn Rodzinny -14.30 ( początek-taniec dzieci)Rodzinny -14.30 ( początek-taniec dzieci)