Nauczyciele i opiekuni:.

 • pani Aga
 • pani Basia
 • pani Asia – woźna oddziałowa

pszczolki-2.jpg

 W miesiącu Wrzesień:

 dzieci.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. W PRZEDSZKOLU 
 2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
 3. JA, TY I ŚRODOWISKO
 4. DARY JESIENI

 Treści programowe:

 • Posługiwanie się imionami kolegów. 
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
 • Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
 • Kształtowanie myślenia logicznego.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
 • Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
 • Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów. Rozwijanie doznań sensorycznych.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Kształcenie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.

Z kalendarza:

 08.09 - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
 08.09 - Narodowe cztanie 2023
 14.09 - Zebranie z Rodzicami 1700
 15.09 - Jesienne zdjęcia
 15.09 - Dzień Kropki
 25.09 - Pożegnanie Lata
 30.09 - Dzień Chłopaka