Nauczyciele i opiekuni:.

  • mgrMaria Staniszewska
  • mgr Jolanta Ringwelska
  • Barbara Pawłowska – woźna oddziałowa

Dzieci z grupy III  to  4 i 5 latki. Przeważającą grupę tworzą chłopcy. Jest ich 18. Dziewczynek mamy tylko 6. W zabawach więc dominują klocki, samochody, pociągi itp. Dziewczynki lubią bawić się domkami i małymi figurkami zwierząt. Można je zobaczyć także w kąciku dla lalek. Dzieci są bardzo żywiołowe i dlatego w codziennych zabawach na podwórku nie może zabraknąć czasu na bieganie. Dodatkowo  organizujemy dla nich  także zabawy sportowo – zręcznościowe.


 

    Witamy wszystie dzieci po wakacjach

  W tym roku szkolnym  Drogie Dzieci , przeszliście do grupy III i zmieniliście  nazwę - nie jesteście  już „ Żuczkami”, nazywacie  się teraz „Pszczółki”. Macie  nową salę z innymi zabawkami .  Czeka Was  dużo nowych wrażeń, doświadczeń , ale też dużo  świetnej zabawy. Razem będziemy odkrywać  świat bo  Pszczółki są bardzo  pracowite!

W miesiącu Wrzesień:

Tematy tygodnia:

  1. Poznajmy się.
  2. Nasze przedszkole.
  3. Jesteśmy bezpieczni.
  4. Pomocna dłoń.

Treści programowe:
• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";
• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
• Poznanie pomieszczeń  przedszkolnych i ich funkcji;
• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;
• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;
• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej;
• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;
• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;
• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;
• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu;
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
• Zapoznanie z przedstawicielami służb mundurowych – policjantem, ratownikiem;
• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;
• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;
• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło, trójkąt,  kwadrat, prostokąt)
• Kształtowanie nawyku  przestrzegania zasad  ruchu drogowego;
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;
• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;