Nauczyciele i opiekuni:.

 • pani Aga
 • pani Basia
 • pani Asia – woźna oddziałowa

pszczolki-2.jpg

 W miesiącu MARZEC:

kwiecien-2.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. NA WSI
 2. PRACA ROLNIKA
 3. CHRONIMY ŚRODOWISKO
 4. KTO TY JESTEŚ ?

Treści programowe:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej.
 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Z kalendarza:

 • 03.04.2024 r- Międzynarodowy Dzień ptaków
 • 04.04.2024 r.-Dzień Marchewki
 • 09.04.2024 r- Zdjęcia wiosenne
 • 10.04.2024 r- Konkurs piosenki- „Przedszkolaki śpiewają o Gdańsku”
 • 22.04.2024 r.-Dzień Ziemi
 • 21.04.2024 r.-Turniej tańca dla dzieci
 • Rodzice czytają dzieciom ulubione bajki i opowiadania
 • Teatr- Rodzice dzieciom „Wiosna”