Nauczyciele i opiekuni:

 • Pani Ania
 • Pani Kasia
 • Pani Basia– woźna oddziałowa

 57-7368.png

 W miesiącu Grudzień:

 zima.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. WIADOMOŚĆ Z DALEKA
 2. ZIMA TUŻ-TUŻ…
 3. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
 4. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!

 Treści programowe:

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych);
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami;
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze;
 • poznanie cech zimowego krajobrazu;
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości;
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy;
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych;
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia;
 • utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania;
 • utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania;
  rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych.

 Z kalendarza:

06.12. – MIKOŁAJKI 
07.12. – OZDABIANIE CHOINKI STOJĄCEJ NA PLACU KS. MARIANA GÓRECKIEGO GODZ. 16.00, UROCZYSTE ODPALENIE CHOINKI!
08.12. – PRZEDSTAWIENIE PT. „ELFIKI RATUJĄ ŚWIĘTA” przygotowane przez dzieci  z kółka teatralnego; GODZ.14.00       
13.12. – PIECZENIE PIERNICZKÓW
19.12. – WIGILIA W GRUPIE – PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE W WYKONANIU DZIECI Z GRUPY NAJSTARSZEJ pt. „ANIOŁKOWY CHÓR”; GODZ.15.00