Nauczyciele i opiekuni:

 • Pani Aga
 • Pani Asia– woźna oddziałowa

 

57-7368.png

 W miesiącu Grudzień:

 dwa-renifery-wioza-mikolaja.gif

  Tematy tygodnia:

    Treści programowe:

  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
  • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
  • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
  • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
  • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
  • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
  • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
  • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
  • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
  • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

    Z kalendarza: