Nauczyciele i opiekuni:

 • Pani Ania
 • Pani Kasia
 • Pani Basia– woźna oddziałowa
 • Pani Ola- pomoc nauczyciela

 57-7368.png

 W miesiącu CZERWIEC:

dzieci.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA
 2. WIELKA WYPRAWA
 3. SMAKI I ZAPACHY LATA
 4. WAKACYJNE PRZYGODY

 Treści programowe:

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw;
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie percepcji wzrokowej, zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności;
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach;
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych, wzbudzanie ciekawości za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad;
 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach;
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej;
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych;
 • poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata, rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej, utrwalanie relacji rówieśniczych, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi;
 • poznanie miejsca wakacyjnego wypoczynku;
 • pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody, poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy;
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody;
 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • utrwalanie znajomości piosenki, kształtowanie umiejętności akompaniowania utworu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie sprawności fizycznej.

 Z kalendarza:

04.06. – Wycieczka do Kiełpina – agroturystyka.
06.06. – Przedstawienie kółka teatralnego pt. „Smok czy Smog?”; godz. 14.20
07.06. – Festyn Rodzinny; godz. 14.30 – 17.00
12.06. – Wyjście do Biblioteki Portowej.
17.06. – Wyjście na lody do Cukierni Baccate.