Nauczyciele i opiekuni:

  • mgr Dorota Piotrkowska
  • mgr Anna Wiśniowska
  • Izabela Komorowska – pomoc nauczyciela
  • Jolanta Sadowska – woźna oddziałowa

Zawsze roześmiane Biedroneczki,
to najmłodsze przedszkolaki,
uczą się samodzielności,
to dostarcza im radości.
Jak się bawić z kolegami?
Czy się dzielić zabawkami?
Każda mała Biedroneczka już wie,
jak bezpiecznie bawić się.
Bo w Biedronkach rola taka:
by wyrosnąć na wspaniałego przedszkolaka.


W miesiącu Wrzesień:

Tematy tygodnia: