Nauczyciele i opiekuni:

 • Pani Agnieszka
 • Pani Dyrektor Anna
 • Pani Iza- pomoc nauczyciela
 • Pani Patrycja- woźna oddziałowa

biedronka.jpg

W miesiącu CZERWIEC:

 maj.jpg

 Tematy tygodnia:

 1. DZIEŃ DZIECKA

 2. WIELKA WYPRAWA

 3. SMAKI I ZAPACHY LATA

 4. WAKACYJNE PRZYGODY

   

 Treci programowe:

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad;
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego;
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych, wzbudzanie ciekawości za sprawą aktywnego udziału w zabawach badawczych;
 • poznanie piosenki tematycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi;
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci;
 • budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie percepcji słuchowej, wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich;
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości, ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozwijanie empatii;
 • stymulowanie doznań sensorycznych za pomocą poznawania smaków, zapachów, rozwijanie sprawności manualnej; 
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności; 
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania i budowania wypowiedzi;
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, doskonalenie umiejętności matematycznych; 
 • poznanie piosenki tematycznej, doskonalenie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia własnego ciała, rozwijanie układu ruchowego; 
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków i zapachów lata; 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia;
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach, rozwijanie logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami;
 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, utrwalenie znajomości figur geometrycznych;
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności plastycznych.

 Z kalendarza:

04.06.2024 r. Wycieczka autokarowa do Kiełpina;
06.06.2024 r. Przedstawienie kółka teatralnego pt: " Smok czy smog ?";
07.06.2024 r. Festyn Rodzinny.