PAMIĘTAJ:
PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA!

 1. Jesteś młodym człowiekiem – masz swoje prawa, nazywane „prawami dziecka”
 2. Masz prawo, aby żyć i rozwijać się w dobrych warunkach. Art. 6, 7, 8
 3. Masz prawo do opieki i leczenia kiedy chorujesz. Art. 24
 4. Masz prawo chodzić do szkoły i rozwijać swoje zainteresowania, a także tworzyć. Art. 28, 29
 5. Możesz wyrażać swoje zdanie o tym co Cię dotyczy, mówić co myślisz i uważasz za słuszne, oraz uczestniczyć w życiu społecznym. Art. 12, 13,14, 15
 6. Masz prawo mieć swoje tajemnice i sekrety. Art. 16
 7. Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym. Art. 21
 8. Nikt nie może Cię bić, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć, lekceważyć twoje uczucia – w ogóle źle Cię traktować. Art. 19, 37
 9. Twój kraj powinien pomagać twoim rodzicom, aby mogli zapewnić Ci dobre warunki rozwoju.
 10. Twoje dobro jest najważniejsze dla rodziców i dla Polski. Art. 3, 18

DZIECKO MA PRAWO DO:

1. Wypoczynku i wolnego czasu:

 • dodatkowe zajęcia
 • organizacja dni

2. Prawo do imienia i własnej tożsamości:

 • etykietowanie

3. Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną:

 • Przemoc powoduje:
  • poczucie winy
  • poczucie małowartościowości
  • brak poczucia bezpieczeństwa
 • W życiu dorosłym:
  • brak dbałości o siebie
  • niskie poczucie własnej wartości
  • bycie sprawcą
  • stanie się ofiarą

4. Prawo do wychowania w rodzinie:

 • dziecka nie wolno zabrać od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów
 • w przypadku rozwodu rodziców, dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców

5. Prawo do nauki. Dziecko uczy się poprzez:

 • działanie
 • odkrywanie
 • doświadczenie