Nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłaszać na adres e-mail:

intendentp1@o2.pl