RAMOWY ROZKŁAD DNIA (grupa I 2,5-3latki)

Czas

 

                                         
                                   Forma aktywności

 

615- 730

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

730- 800

D

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

800- 830

D

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

830-845

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

845-900

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

900- 930

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia z Języka angielskiego i Rytmiki.

930-1030

R

Spacer, zabawy na powietrzu w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.

1030-1100

D Zabawy inscenizowane przy piosence. Zabawy dydaktyczne.

1100- 1130

II Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe.

1130 - 1330

 

Relaks – leżakowanie, wyciszenie, relaksacja, słuchanie bajek. 

1330-1400

 

Obiad ( w tym czynności samoobsługowe).

  1400-1500

D

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności.

1500-1600

R

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe, praca indywidualna z dziećmi. Zabawy na placu zabaw.

1600 – 1715

Z

Rozchodzenie się dzieci – grupy łączone. Zabawy dowolne.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego