RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA (gr. IV 5 – 6  latki)

 

Czas

 

 

Forma aktywności

 

615- 715

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

715- 745

D

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

745- 830

D

Ćwiczenia poranne.

830- 845

 

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

845- 900

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

900- 1030

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1030-1100

 

II Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).

1100-1200

R

Aktywność ruchowa na placu zabaw.

1200-1230

D

Zajęcia z Języka angielskiego oraz Rytmiki.

1230-1315

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, wspomaganie i korygowanie rozwoju.

1315-1345

Obiad II (w tym czynności higieniczno- porządkowe).

1345-1400

 

Relaks – bajkoterapia, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

1400-1500

D

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna,  wspomaganie i korygowanie rozwoju.

1500-1600

R

Zabawy w sali / ogrodzie przedszkolnym.

1600-1700

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela
R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego