6 maja z okazji Dnia Strażaka dzieci z całego przedszkola wybrały się w odwiedziny do Portowej . Straży Pożarnej „Florian”. Nasi milusińscy mogli zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Dużą atrakcją była  możliwość wejścia do kabiny wozu strażackiego, by choć przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji przeciwpożarowej.