11 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Nowym Porcie. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci  w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.  Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Ogromną atrakcją dla dzieci była mozliwość wejścia do radiowozu policyjnego. Najstarsza grupa przedszkolna udała się wraz z panem Policjantem na pobliskie przejście dla pieszych aby przypomnieć sobie zasady przechodzenia przez jezdnię.  Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie.